Uskalla ajatella loppuun

Tiesittekö, että äideillä on toinen silmäpari takaraivolla hiusten alla? Ilmankos äidit osaavat lukea lastensa ajatuksia – tai kenties ne ovatkin lapset, jotka osaavat lukea äitien ajatuksia. Tällaisilla pohdinnoilla ja onnellisuusharjoituksella käynnistyi Suomen Positiivisen Psykologian yhdistyksen Parempaa arkea -ilta 20.3.2019, jonka tähtenä tällä kertaa loisti intuitiotutkija Asta Raami.

Intuition näkökulmasta ei ole mahdottomia ongelmia, on vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja. Ihmismieli on kuin luminen rinne. Ensimmäisellä kerralla voimme valita reitin vapaasti, mutta jo seuraavalla kerralla meille on nopeampaa ja tehokkaampaa laskea vanhaa uraa pitkin. Lasku laskulta ura syvenee ja käsityskykymme kadottaa uran ulkopuolisen maailman. Miten siis nousta ylös urasta?

Meidän on siirryttävä ongelman kanssa työskentelystä itsemme kanssa työskentelyyn ja yhdistettävä itsemme tietoon tai tutkittavaan kohteeseen. Meidän on käytettävä aikaa oikean kysymyksen löytämiseen, vaikka kiusauksena olisikin löytää ratkaisu mahdollisimman nopeasti. Einsteinin sanotaan kertoneen, että hän käyttää tunnista 59 minuuttia oikean kysymyksen etsimiseen ja yhden minuutin sen ratkaisemiseen. Näin Astan mukaan toimii myös intuitio, jonka tiedonkäsittelyn nopeus on 300.000-kertainen päättelykykyymme verrattuna.

Intuitio on kyky havaita jotain, mikä menee muilta ohi. Lapset, ja myös me aikuiset, saatamme olla hämillämme, kun huomaamme, että oma kokemus eroaa muiden kokemuksesta. Asta kertoi haastatelleensa uuteen kirjaansa henkilöä, joka oli lapsuuden kokemusten myötä sulkenut suunsa 20 vuodeksi, eikä puhunut omasta tietämisestään kenellekään. Miten on sinun laitasi?

”Intuitio on välillä järjetön asia, joka on uskallettava ajatella loppuun.”

Uskallusta intuition kuunteleminen ja hyödyntäminen vaatii. Se edellyttää myös erottelukyvyn harjoittamista, sillä intuitio ei ole aina oikeassa, vaan voimme sekoittaa sen vaikka pelon esille nostamiin ajatuksiin. Meidän on myös kehitettävä intuition ja päättelyn yhteistyötä, sillä molempia tarvitaan. Vaatimus perusteista ja faktoista liian aikaisessa vaiheessa saattaa kuitenkin sulkea oven intuitioon.

Asta kuvasi illan aikana havainnollistavien tarinoiden kautta kolmea erilaista intuitiota:

  1. vaistopohjainen intuitio, jota edustavat nuo äidin takaraivolla olevat silmät, ja joka pohjaa nyt-hetkeen;
  2. asiantuntijuusintuitio rakentuu asiantuntijuuteemme ja kokemukseemme pohjaten historialle ja tulevaisuudelle;
  3. intuition kolmas ulottuvuus selittää suuren osan ainutlaatuisista keksinnöistä ja taiteesta ja se ei ole kiinni ajan käsitteessä.

Illan aikana sukelsimme syvälle näihin eri intuition muotoihin. Opimme, mikä niitä jarruttaa ja kaasuttaa, ja miten eri tavalla kunkin intuition näkökulmasta toinen intuition muoto näyttäytyy. Omasta kuplasta kaikki vieras näyttää oudolta. Intuition näkökulmasta meillä on kuin onkin yksi ongelma – yhteysongelma. Yhteyden rakentaminen alkaa itsestä, ja meidän on hyvä muistaa, että reitti perille ei aina ole se suorin reitti. Myös positiivisuus voi piiloutua negatiivisuuden taakse omassa valepuvussaan.

Toivottavasti sinun uteliaisuutesi nyt heräsi ja mieleesi jäi pyörimään paljon kysymyksiä. Astalla on näet työn alla uusi kirja. Nautin suunnattomasti Astan Älykäs intuitio -kirjan kauniista kielestä – sisällöstä puhumattakaan – ja malttamattomana odotan mahdollisuutta sukeltaa hänen uuden kirjansa sivuille.

Kiitos Asta Raami tunteikkaasta illasta!

Kirjoittaja

Piditkö tästä artikkelista? Kerro siitä muillekin:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Saatat pitää myös näistä:

Sukimisryhmät tarpeen!

Yhteisöllisyys on valitettavasti vähentynyt työpaikoilla viime vuosina. Korona ajoi valtaosan etätyöhön pystyvistä ihmisistä kotitoimistoihin – ja jättikin heidät sinne.

Mielen taidot tukevat hyvää ikääntymistä

Omia mielikuvia ikääntymisestä on toisinaan hyvä pysähtyä pohtimaan, sillä ne ohjaavat vahvasti suhtautumistamme asioihin. Näenkö ikääntymisen vääjäämättömänä luopumisten sarjana ja aikana, jolloin elämänsisältö kapeutuu?

Scroll to Top