Onnellisuutta etsimässä

Haluan olla onnellinen ihminen. Haluan varmistaa omien mahdollisuuksieni rajoissa sen, että osoitan aitoa välittämistä oman ajatteluni ja käyttäytymiseni kautta niille ihmisille, jotka kuuluvat perheeseeni, ystäviini, tuttavapiiriini ja työn kautta lähelläni oleviin ainutlaatuisiin yksilöihin. Haluan edistää iloa, tervettä lapsellisuutta ja uusiin asioihin heittäytymistä sekä kuulla aitoa, sydämestä pulppuavaa ja rehellistä naurua ympärilläni joka päivä. Saattaa kuulostaa naiivilta, mutta on minulle totta.

”Elämä, joka kuluu virheitä tehdessä, on sekä kunniallisempi että hyödyllisempi kuin elämä, joka kuluu mitään tekemättä.” -George Bernard Shaw

Minulle positiivinen psykologia tarkoittaa arjessa selviytymisen taitoja. En ole säästynyt surulta, ikäviltä asioilta, epäonnistumisilta tai virheiden tekemiseltä sen enempää kuin kukaan muukaan. Samaan aikaan olen kuitenkin saanut elää riittävän hyvää elämää. Olen saanut iloita, kokea onnistumisia ja oppia tekemistäni virheistä.

”Ajatuksemme ovat kaikkein tärkeintä. Meistä tulee sitä mitä me ajattelemme.” – Buddha

Positiivinen psykologia on minulle jokapäiväistä oman positiivisen ajattelun voiman tunnistamista ja sen jatkuvaa vahvistamista. Ja ei, se ei ole ”hömppää”, ”kukkahattutätien jorinaa” tai ”turhaa, koska maailma nyt vain muuttuu koko ajan epävarmemmaksi…” vaan positiivinen tunne on minulle aidosti itseään ruokkiva voimanlähde, joka edistää sekä henkistä että fyysistä hyvinvointiani, saa minut sisuuntumaan myönteisesti tarvittaessa ja auttaa tavoittelemaan johdonmukaisesti tärkeitä asioita. Se vahvistaa empatiakykyäni ja saa minut haastamaan ympärilläni olevia ihmisiä tarkastelemaan omia, niin henkilökohtaiseen elämään kuin työhönkin liittyviä, asioita eri näkökulmista.

”Epäröinnin kynnyksellä kysy kuinka paljon rohkeutta uskallat tänään jättää käyttämättä?” – Tommy Tabermann

Työssäni pyrin vahvistamaan hyviä ja eteenpäin vieviä työelämätaitoja. Valmentavan ja arvostavan johtamisen, hyvän ja oikeudenmukaisen esimiestyön, selkeiden roolien, tavoitteellisen suorituksen johtamisen, erilaisuutta huomioivan vuorovaikutuksen, uudistumisen ja jatkuvan parantamisen, yhdessä tekemisen ja itsensä johtamisen sekä oman ajankäytön paremman hallinnan taustalla vaikuttaa aina yksi vahva teema – rohkeus! Rohkeus tuntea oma itsensä ja ympäröivä maailma positiivisesti kaikissa tilanteissa. Rohkeus uskoa siihen, että asioilla on tyypillisesti taipumus järjestyä. Rohkeus luopua aika-ajoin omista eduista ja hyödyistä suuremman kokonaisuuden hyväksi. Rohkeus tunnistaa ja tunnustaa omat vahvuutensa ja valjastaa ne käyttöön nöyrän ylpeästi. Rohkeus valita valon ja varjon välillä. Rohkeus hyödyntää positiivisen tunteen voimaa. Siihen positiiviseen psykologiaan perehtyminen antaa hyvät eväät. Kuinka rohkea Sinä olet juuri tänään?

Soile Brushane

Kirjoittaja

Piditkö tästä artikkelista? Kerro siitä muillekin:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Saatat pitää myös näistä:

Myötätuntoinen organisaatio tekee parempaa tulosta

Taloudellisen toiminnan keskiössä on aina ihminen, ja kaikki taloudelliset teoriat perustuvat tiettyihin oletuksiin ihmisluonnosta. Oli kyse sitten investointipäätöksistä, yrityksen strategisista suuntaviivoista, talouspolitiikan linjanvedoista tai …

Merkityksellisen elämän kudelma

Filosofit pohtivat elämän merkitystä (Meaning of Life) ja meille jokaiselle yksilölle jää selvitettäväksi oman elämän mieli ja merkitys (Meaning in Life).
Mistä me oikein puhumme, kun puhumme elämän merkityksellisyydestä, merkityksestä, mielekkyydestä, tarkoituksesta, tarkoituksellisuudesta.

Rohkea johtajuus on uusien turvallisten yhteyksien maadoittamista

Brené Brownin mukaan maailma tarvitsee kiireesti lisää sellaista rohkeaa johtajuutta, jolla poistetaan eriarvoisuutta & lisätään psykologista turvallisuutta niin työyhteisöissä, kodeissa kuin kouluissakin. Mutta miten rohkea johtajuus määritellään?

Vieritä ylös