Hyvän elämän filosofia – Esa Saarinen jäsenillassa 6.5.2019

Sakari Juntura käynnisti jäsenillan esittämällä laulut Matkalla sun luo, Harmaa ja Sinä pystyt.

Filosofi Esa Saarisen säkenöivä luento johdatti runsaslukuisen osallistujajoukon hyvän elämän lähteille. Saarinen korosti, että hyvä elämä tulee todeksi vain tekojen kautta. Hyvä elämä ei siis tapahdu sanojen ja lauseiden tasolla, vaan jotain toisin tekemällä.

Miten hyvää elämää voisi määritellä? Usein sitä mitataan menestyksellä tai rahalla. Viisaampaa olisi sen sijaan miettiä, mitä rahalla ei voi saada.

Läsnäolo, rinnalla oleminen ja välittäminen rakentavat hyvää elämää. Itse asiassa hyvää elämää on vaikea edes kuvitella ilman välitetyksi tulemisen kokemusta. Rinnalla ja yhteydessä oleminen ravitsee ihmisen kasvun ja kehittymisen mahdollisuutta.

Nykyajassa suoritteiden parantaminen tuntuu olevan valtavirtaa, mutta elämä – etenkään hyvä elämä – ei ole suoritteiden sarja. Rinnalla oleminen ja välittäminen parantavat kuitenkin myös suoritteita, ja siksi niiden uskoisi olevan merkityksellisiä myös työyhteisöissä ja tiimeissä ja niiden hyvinvoinnin vahvistamisessa. Rinnalla oleminen voi synnyttää mikromuutoksia, joilla on laajat ja kauaskantoiset vaikutukset.

Ihmisellä on kyky tuntea ja ajatella. Kyky tuntea kiinnittyy ymmärrettävällä tavalla hyvän elämän pyrkimykseen. Ajattelemisen kyky auttaa tuottamaan jotain sellaista, mikä ei ole tilanteessa läsnä. Ajatuksellisessa ulottuvuudessa voi irrottautua olemassa olevasta, etsiä ja löytää uusia elementtejä ja tulla rikastuneena takaisin tilanteeseen. Oma ajattelu voi siten tuottaa jotakin sellaista, mikä pohjustaa hyvää elämää ja avaa sille ovia.

Reflektiivisyydellä ja rakkaudellisella yhteydellä on keskeinen merkitys hyvän elämän filosofian pohjustuspyrkimyksessä. Reflektiivisyys tekee mahdolliseksi tavoittaa jotain suoritteista irrallista ja siten sen lisääminen kasvattaa hyvän elämä mahdollisuutta. Rakkaudellista yhteyttä kohti kannattaa kurottautua. Kyky tuntea läsnäolon kautta yhteyttä toisiin syventää omaa kokemusta ja avaa ovia valtaville mahdollisuuksille. Yhdessä koetut kohottavat hetket auttavat myöhemminkin virittymään kohti parempaa elämää. Kun reflektiivisyys ja rakkaudellinen yhteys toteutuvat, alat resonoida toisella tavalla, ja aivan sattumalta voi tapahtua asioita, joiden vaikutukset alkavat levitä kehämäisesti.

Voisiko hyvän elämän filosofiaa kuvata näin: ole enemmän ja syvemmin läsnä, lisää rinnalla olevuutta ja toisesta välittämistä. Tiedosta yhdessä olemisen mahdollisuudet ja luo maagista nostetta. Ajattele merkityksellisinä asiat, joilla on sinulle todellista merkitystä. Unohda pintapuutteet. Muista toista ihmistä vahvistavan katseen voima, ja muista itsesi sellaisena kuin olit tuon arvostavan katseen alla. Äläkä koskaan unohda hurmaantumisen taitoa!

 

Kirjoittaja

Piditkö tästä artikkelista? Kerro siitä muillekin:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Saatat pitää myös näistä:

Sukimisryhmät tarpeen!

Yhteisöllisyys on valitettavasti vähentynyt työpaikoilla viime vuosina. Korona ajoi valtaosan etätyöhön pystyvistä ihmisistä kotitoimistoihin – ja jättikin heidät sinne.

Mielen taidot tukevat hyvää ikääntymistä

Omia mielikuvia ikääntymisestä on toisinaan hyvä pysähtyä pohtimaan, sillä ne ohjaavat vahvasti suhtautumistamme asioihin. Näenkö ikääntymisen vääjäämättömänä luopumisten sarjana ja aikana, jolloin elämänsisältö kapeutuu?