Itsetuntemuksesta mielen hyvinvointia

Jos sinua pyydettäisiin kertomaan oman elämäsi tarina, minkälainen se olisi? Miten kuvailisit sen keskeisiä käännekohtia ja tärkeitä tapahtumia? Mitkä vahvuudet ja ominaisuudet näkyisivät tarinassasi ja miten? Entä minkälaisin sanavalinnoin kertoisit vastoinkäymisten kohtaamisesta ja siitä, mikä on antanut voimaa niiden keskellä ja vienyt eteenpäin? Näkyisikö tarinassasi itsemyötätunnon lempeä sävy vaikeuksien keskellä? Mitkä arvot kuultaisivat tarinasi taustalla?

Mielen hyvinvoinnin ytimessä

Työni ikäihmisten mielen hyvinvoinnin vahvistamisen parissa on saanut pohtimaan elämänkokemuksen merkitystä. Painotamme Ikäinstituutissa elämänkokemusta mielen hyvinvoinnin perustana. Tämä viesti pitää sisällään itsetuntemuksen arvon ja oman tarinan arvostamisen tärkeyden. Olemme työssämme tarkastelleet muun muassa myönteiseen suuntaamisen merkitystä, elämän merkityksellisyyden lähteitä sekä hyvien ihmissuhteiden ja kohtaamisten antamaa voimaa.

Olemme kehittäneet monia mielen hyvinvoinnin vahvistamisen välineitä, joiden tavoitteena on auttaa tutustumaan itseen ja pysähdyttää pohtimaan omaa arkea ja asioihin suhtautumisen tapoja. Itsetuntemus syvenee omien tunteiden, ajatusten, tavoitteiden ja toiveiden äärellä. Tämä tekee mahdolliseksi mielen hyvinvointia vahvistavat teot ja valinnat arjessa.

Oma tarina vahvuuksien valossa

Viime vuosina olemme työssämme nostaneet esiin luonteenvahvuuksien näkökulman. Käyttämällä vaikka vain hetken aikaa omien vahvuuksien pohtimiseen, voi löytää jotain uutta itsestä. Omat puutteet ja epäonnistumiset näyttäytyvät itselle helposti, mutta meissä kaikissa ja meidän kaikkien tarinoissa on paljon enemmän. Kokonaiskuva on rikkaampi. Omien vahvuuksien tunnistaminen tai palautteen saaminen niistä on voimaannuttavaa. Se saa näkemään itsensä myönteisessä valossa. Vahvuuksien merkitystä voi myös katsoa osana omaa tarinaa. Tällöin voi esimerkiksi pohtia, mitkä vahvuudet ovat auttaneet kohtaamaan vastoinkäymisiä ja selviytymään niistä tai mitkä vahvuudet kiteytyvät oman elämän valinnoissa.

Itsetuntemuksesta eväitä itsetunnolle

Hyvästä itsetunnosta puhutaan paljon. Tässä keskustelussa kannattaa pitää mielessä, että oman tarinan tutkiminen ja itseensä tutustuminen voi olla tärkeä itsetunnon rakentaja. Tämän kautta saattaa syventyä ymmärrys itsestä ja omasta toiminnasta, mikä voi vahvistaa itseluottamusta. Itsetuntemuksen syveneminen voi edelleen heijastua niin, että pitää itseään ja omaa tarinaansa ainutkertaisena, arvokkaana ja arvossa. Toisen ihmisen jakaessa omaa tarinaansa ja kertoessa kokemuksistaan, kannattaa pysähtyä ja olla läsnä. Silloinkin on hyvä virittäytyä vahvuuksien kuulemisen kanavalle ja antaa myös toisen tarinalle sen ansaitsema arvo.

Lue lisää mielen hyvinvoinnista ja vahvuuksista: www.ikaopisto.fi

Kirjoittaja

Lataa kuukauden teemakuva omalle koneellesi

Klikkaa hiiren oikeanpuoleista painiketta kuvan päällä ja valitse valikosta Tallenna nimellä tai Tallenna kuva nimellä.

Piditkö tästä artikkelista? Kerro siitä muillekin:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Saatat pitää myös näistä:

Sukimisryhmät tarpeen!

Yhteisöllisyys on valitettavasti vähentynyt työpaikoilla viime vuosina. Korona ajoi valtaosan etätyöhön pystyvistä ihmisistä kotitoimistoihin – ja jättikin heidät sinne.

Mielen taidot tukevat hyvää ikääntymistä

Omia mielikuvia ikääntymisestä on toisinaan hyvä pysähtyä pohtimaan, sillä ne ohjaavat vahvasti suhtautumistamme asioihin. Näenkö ikääntymisen vääjäämättömänä luopumisten sarjana ja aikana, jolloin elämänsisältö kapeutuu?