Hyvän ikääntymisen eväitä voi itse valita

Viime vuosien aikana olen käynyt monissa tilaisuuksissa puhumassa hyvän ikääntymisen eväistä. Olen lähtenyt niistä joka kerta rikkaampana pois. Keskustelut ikäihmisten kanssa ovat opettaneet paljon elämästä. Olen oppinut asioihin suhtautumisen merkityksestä ja myönteisyyden voimasta. Olen oppinut, että kannattaa iloita pienistä asioista. Tilaisuuksista on kertynyt mukaan lista konkreettisia elämänohjeita, kuten ole kiitollinen siitä, mitä sinulla on. Pidä huolta itsestäsi. Nauti elämän pienistä iloista. Elä tässä ja nyt. Tee hyvää toisille. Nämä ovat iättömiä eväitä.

Vuonna 2016 Ikäinstituutin Elämäntaidot esiin -kampanjassa pyydettiin ikäihmisiä kertomaan, mikä elämäntaito antaa iloa, voimaa ja mielekkyyttä ikääntyessä. Vastauksissa kerrottiin huumorista, rentoudesta ja rauhallisuuden taidosta. Usein kuvattiin ikääntymisen tuovan taitoa keskittyä siihen, mitä tällä hetkellä on. Elämäntaitojen kirjo on laaja. Jokaiselle meistä tekee hyvää tunnistaa omia vahvuuksiaan, taitojaan ja osaamistaan sekä huomata, kuinka nämä myös rikastuvat elämän myötä.

Ikääntyminen on arvokas osa elämää. Elettyjen vuosien myötä jäljellä oleva aika vähenee vääjäämättä. Samanaikaisesti elämänkokemuksen ja elämäntaitojen määrä kuitenkin kasvaa. Näistä ei voi valita vain jompaakumpaa. Merkityksellistä sen sijaan on, miten omaan ikääntymiseen suhtautuu ja minkälaisille ajatuksille antaa tilaa. Vuodet kerryttävät monipuolista mielen pääomaa ja taitoa kohdata haasteita ja selviytyä niistä. Ikäihmisten kuvaukset elämästä todentavat sen, että haasteilta ja vaikeuksilta ei välty kukaan. Mutta ne kertovat myös sen, että haasteista selviytyminen kasvattaa mielen kimmoisuutta, muutosjoustavuutta.

Myönteinen suhtautuminen ikääntymiseen kannattaa. Ihmisenä kasvun ja kehittymisen mahdollisuudet eivät lopu iän myötä. Siksi tavoitteet ja tulevaan suuntaaminen on tärkeää. Muutoksia ja menetyksiä tapahtuu. Olennainen kysymys on, miten niihin asennoidumme: kiinnittyykö katse menetettyyn ja muuttuneeseen vai säilyneisiin ja toimiviin asioihin. Tärkeä elämäntaito on nähdä olemassa oleva hyvä ja rakentaa sen varaan. Elämässä eteen tulevia tilanteita ei voi aina itse valita. Voimme kuitenkin valita, jäämmekö muutosten ja menetysten otteeseen vain tunnistammeko muutoksissa mahdollisuuksia ja uusia suuntia.

Hyvän ikääntymisen eväistä puhuminen paljastuu itse asiassa ytimeltään hyvän elämän pohdinnaksi. Loppujen lopuksi kysymys on siitä, miten rakennamme askelmia omaan elämänpolkuun ja minkälaisia mielen hyvinvoinnin valintoja teemme joka päivä. Ihmisellä on paljon enemmän muita ominaisuuksia kuin ikä. Ketään ihmistä ei tulisi määrittää tai katsoa ahtaasti ikääntymisen tai iän valokeilassa, vaan aina nähden hänen mahdollisuutensa, vahvuutensa ja taitonsa.

Sirkkaliisa Heimonen

***

Tietoa ikäihmisten mielen hyvinvoinnista ja välineitä sen vahvistamiseen Ikäinstituutin kotisivuilta: www.ikainstituutti.fi

Ikäinstituutin Elämäntaidot esiin -kampanja 14.2.-14.3.2018 tarjoaa ikääntyville pohdiskeltavaa mielen hyvinvoinnista sekä vinkkejä ja välineitä viikoittain vaihtuvista teemoista: myönteiseen suuntaaminen, näkökulman avartaminen, itsemyötätunto ja arkiset hyvän mielen taidot. Tervetuloa löytämään iloa, voimaa ja mielekkyyttä elämäntaidoista!

Kirjoittaja

Piditkö tästä artikkelista? Kerro siitä muillekin:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Saatat pitää myös näistä:

Hyvä sana kannattaa

Kun Pekan isä peitteli poikansa illalla, hän pyysi muistelemaan kolmea mukavaa asiaa, jotka olivat sinä päivänä tapahtuneet. Se olisi tapa nollata päivä. Olisi surullista, jos joutuisi heräämään seuraavana aamuna samaan huoleen, mihin nukahti.

Myötätuntoinen organisaatio tekee parempaa tulosta

Taloudellisen toiminnan keskiössä on aina ihminen, ja kaikki taloudelliset teoriat perustuvat tiettyihin oletuksiin ihmisluonnosta. Oli kyse sitten investointipäätöksistä, yrityksen strategisista suuntaviivoista, talouspolitiikan linjanvedoista tai …

Merkityksellisen elämän kudelma

Filosofit pohtivat elämän merkitystä (Meaning of Life) ja meille jokaiselle yksilölle jää selvitettäväksi oman elämän mieli ja merkitys (Meaning in Life).
Mistä me oikein puhumme, kun puhumme elämän merkityksellisyydestä, merkityksestä, mielekkyydestä, tarkoituksesta, tarkoituksellisuudesta.

Vieritä ylös